Przyroda Turystyka Ornitologia

Przyroda Turystyka Ornitologia

pracownia ekspertyz środowiskowych

Monitoring przyrodniczy

Przeprowadzamy monitoring przyrodniczy rezerwatów, parków krajobrazowych i narodowych innych obszarów chronionych w tym Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków i siedlisk Unii Europejskiej NATURA 2000.