Przyroda Turystyka Ornitologia

Przyroda Turystyka Ornitologia

pracownia ekspertyz środowiskowych

Inwestycje liniowe

Analiza ornitologiczna i przyrodnicza przed, w czasie  i w okresie po realizacyjnym dla dróg, autostrad, linii kolejowych i linii wysokiego napięcia.