Przyroda Turystyka Ornitologia

Przyroda Turystyka Ornitologia

pracownia ekspertyz środowiskowych

Elektrownie wiatrowe

Opracowania wstępne, monitoring przedrealizacyjny, porealizacyjny, ornitologiczny i chiropterologiczny.

Przeprowadzamy monitoring ornitologiczny (ptaki) i chiropterologiczny (nietoperze), którego efektem jest dokumentacja przyrodnicza niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej na budowę farm wiatrowych. Prace wykonywane są według aktualnych wytycznych, przez osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem terenowym.

Wykonujemy monitoring przedrealizacyjny, porealizacyjny oraz screening.

Monitoring nietoperzy  - chiropterologiczny dla farm wiatrowych

Celem monitoringu jest określenie wpływu planowanej inwestycji na nietoperze. Monitoring prowadzony jest od 15 marca do 15 listopada przez specjalistów chiropterologów z wykorzystaniem detektora batcorder 2 i frequency division służących do rejestracji głosów nietoperzy. Prace badawcze wykonywane są zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”

Monitoring ptaków – ornitologiczny dla farm wiatrowych

Celem monitoringu jest określenie wpływu planowanej inwestycji na ptaki. Na podstawie przeprowadzonych badań, określany jest wpływ planowanej inwestycji na awifaunę szczególnie na gatunki „wysokiego ryzyka” kolizji z turbinami czyli: ptaki drapieżne, duże ptaki wodne, żurawie, bociany, derkacz. Podstawą metodyki monitoringu są rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki – 2008”.