Przyroda Turystyka Ornitologia

Przyroda Turystyka Ornitologia

pracownia ekspertyz środowiskowych

elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe

Opracowania wstępne, monitoring przedrealizacyjny, porealizacyjny, ornitologiczny i chiropterologiczny. Przeprowadzamy monitoring ornitologiczny (ptaki) i chiropterologiczny (nietoperze),

inwestycje liniowe

Inwestycje liniowe

Analiza ornitologiczna i przyrodnicza przed, w czasie  i w okresie po realizacyjnym dla dróg, autostrad,

termomodernizacja

Termomodernizacje budynków

Wykonujemy opinie ornitologiczne i chiropterologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia budowlanego lub dofinansowania inwestycji dla: -

monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy

Przeprowadzamy monitoring przyrodniczy rezerwatów, parków krajobrazowych i narodowych innych obszarów chronionych w tym Obszarów Specjalnej